Dodomku.pl Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski https://dodomku.pl/gfx/frontend2.0/dodomku-logo-1.PNG
ul. Jana z Kolna 36 Gdynia 81-351 PL
PL5881981703 info@dodomku.pl
Królikowski Adam male PL adam@krolikowski.pl
Przedsiębiorstwo Innowacyjne Adam Królikowski 100% - Adam Królikowski 5881981703 +48 58 66 007 66

Mole Bolitas de un desagüe

Kret Środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, który samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.
Mole Bolitas de un desagüeMole Bolitas de un desagüe
masa netto

masa netto

400 g

data przydatności

fecha de caducidad:

2021-09-06

pojemność

cena za kilogram

19,25 zł / kg

kod kreskowy

Kod kreskowy(EAN):

5900931024708

5900931024708

precio: 7,70

7.70 PLN 2021-09-06 NewCondition
Środek do chemicznego udrożniania rur i syfonów w instalacjach kanalizacyjnych, który samoczynnie usuwa wszelkie zanieczyszczenia stałe i organiczne. Likwiduje nieprzyjemne zapachy.
Cechy:nr 1 w Polsce*, zawiera aktywator aluminiowy, superwydajny - 10 dozowań, *według klientów najskuteczniejsze i najczęściej kupowane udrożniacze w Polsce, badanie konsumenckie Open Research Sp. z o.o., VI-VII 2018
Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Może powodować korozję metali. Zawiera: Wodorotlenek sodu. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Nie wdychać pyłu. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z lekarzem. Przechowywać pod zamknięciem. Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C. Zawartość usuwać do odpowiedniego zakładu utylizacji odpadów, a pojemnik (po całkowitym opróżnieniu) usuwać do segregowanych odpadów komunalnych.
marca:Kret
O marce:Kret - jedyny, oryginalny
Przygotowanie i stosowanie:Sposób użycia: założyć rękawice. W miarę możliwości przed zastosowaniem wlać do odpływu ok. 200 ml ciepłej wody (ok. 40°C). Następnie do syfonu zlewu, wanny wsypać 2 i ⅓ nakrętki (40 g) preparatu. Wlać ok. 300 ml ciepłej wody i pozostawić na min. 15 minut. Spłukać dużą ilością wody. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po zastosowaniu dobrze przewietrzyć i natychmiast opuścić pomieszczenie. Nie stosować do instalacji aluminiowej.
Rodzaj opakowania:Butelka plastikowa
Adres producenta:GLOBAL COSMED GROUP S.A. ul. Kuziennicza 15 59-400 Jawor
Adres zwrotny:
Kret Mole de limpieza de tuberías Kret Mole de limpieza de tuberías
en gel 500 g
15,46zł/kg

precio: 7,73

PLN
1
11
fecha de caducidad
2020-11-14
Kret 1l de gel de limpieza de Kret 1l de gel de limpieza de
tuberías 1 kg

precio: 13,23

PLN
1
8
fecha de caducidad
2021-01-31
PRECIO REDUCIDO -25%
Kret Kret de gel activo un Kret Kret de gel activo un
desagüe 700 g
12,33zł/kg

precio: 8,63

PLN
1
10
fecha de caducidad
2020-04-30
Kret kret de gel de baño, un Kret kret de gel de baño, un
desagüe 500 g
17,98zł/kg

precio: 8,99

PLN
1
6
fecha de caducidad
2020-07-15
Kret cocina kret de gel un Kret cocina kret de gel un
desagüe 500 g
17,98zł/kg

precio: 8,99

PLN
1
6
fecha de caducidad
2020-10-03
Kret Kret de WC Active Gel Kret Kret de WC Active Gel
fecha de caducidad
2020-08-06
Kret Mole Bolitas de un desagüe Kret Mole Bolitas de un desagüe
40 g
53,00zł/kg

precio: 2,12

PLN
1
20
fecha de caducidad 2021-05-28
Kret Gránulos de topos para Kret Gránulos de topos para
limpiar los tubos 800 g
16,45zł/kg

precio: 13,16

PLN
1
11
fecha de caducidad
2021-09-24
koszyk z zakupami
zwiń koszyk